> Financiële regelingen slim bundelen bij leren en werken!

Financiële regelingen slim bundelen bij leren en werken!

Links Erik de Graaf - Rechts Jeroen Everhartz

De term ‘financial engineering’ schrikt misschien af. Dat zou jammer zijn, zeggen Jeroen Everhartz en Erik de Graaf. “Het klinkt ingewikkeld maar is het niet. Het gaat erom dat je een goed inzicht hebt in de financiële regelingen die van toepassing kunnen zijn bij een traject voor leren en werken. Daarvoor hoef je geen subsidioloog te zijn. Wij zijn dat zelf ook niet. We vinden het alleen leuk om ons in de vele financiële mogelijkheden te verdiepen en de ontwikkelingen bij te houden.”

Tips

 • Pas financial engineering toe wanneer een leerwerktraject een goede oplossing voor de werkgever is, maar de werkgever het zelf niet kan betalen.
 • Kijk naar wat financieel nodig is voor het hele project, dus niet per kandidaat.
 • Laat ook kandidaten zonder directe financiering in aanmerking komen voor deelname.
 • Werf onder zoveel mogelijk doelgroepen: werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen, werkzoekenden met een uitkering van UWV, werkzoekenden zonder uitkering en werkenden.
 • Ga met de contactpersonen van gemeenten, UWV, O&O-fondsen en andere relevante partijen om tafel zitten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de financiële mogelijkheden.
 • Bekijk de regelingen van een sector wanneer dat voor een project relevant is; neem hiervoor contact op met het O&O-fonds.

Niet kijken per kandidaat

De essentie van financial engineering is stapelen. Erik de Graaf – hij is onder meer senior adviseur Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en lid van het landelijke programmateam - licht toe hoe het werkt. “We kijken niet per kandidaat, maar naar wat nodig is om een heel project te realiseren. We combineren op een slimme manier de financiële regelingen van de kandidaten om aan het benodigde totaalbedrag voor opleidingskosten te komen.” 

Volgens Jeroen Everhartz, senior adviseur werkgeversdiensten bij het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, ontstaan er zo kansen voor mensen die anders buiten de boot zouden vallen. “Vaak is er een aantal kandidaten voor wie meerdere regelingen tegelijk gelden, zoals subsidieregelingen van de landelijke overheid, belastingvoordelen en regelingen van uitkerende instanties en O&O-fondsen. Je kunt dan vaak zo veel stapelen, dat ook kandidaten kunnen deelnemen die niet in aanmerking komen voor een directe financiële regeling.”

Brede werving

De Graaf komt met een rekenvoorbeeld. De werkgever wil tien kandidaten en een opleiding kost vierduizend euro per persoon. “Er is dus in totaal veertigduizend euro nodig. Als vier kandidaten dit bedrag al meenemen door het stapelen van hun financiële regelingen, kunnen zes kandidaten zonder directe financiering meedoen.” 

Deze benadering maakt de vijver om te vissen groter. De Graaf: “Wij kijken niet alleen naar kandidaten die onder de Participatiewet vallen, maar ook naar WW-gerechtigden en andere kandidaten van UWV en mogelijk tevens naar werkzoekenden zonder uitkering en werkenden. Door de brede werving kunnen we veel geschikte kandidaten aan de werkgever voorstellen en worden diverse financiële regelingen benut.”

Geen financieel slaatje

In de regio Utrecht-Midden wordt financial engineering bij slechts een deel van de leerwerktrajecten toegepast. Veel werkgevers hebben voor zo’n traject al budget of organiseren dit vanuit een social return-verplichting. “Dan is financial engineering niet nodig”, zegt Everhartz. “Maar als de werkgever er financieel niet uitkomt en dat als een probleem ziet, helpen wij om het traject te realiseren. We maken voor de werkgever de financiële mogelijkheden inzichtelijk. Daarbij vertellen we dat bij sommige regelingen het geld achteraf wordt uitgekeerd.”

De twee letten erop dat de werkgever er geen financieel slaatje uit wil slaan, benadrukt De Graaf. “Wij doen het niet om de werkgever alle financiële regelingen te laten benutten, maar om kandidaten te plaatsen.” Everhartz valt hem bij. “Een leerwerktraject moet natuurlijk een goede oplossing zijn voor de HR- en arbeidsmarktproblematiek van de werkgever. Verder is het belangrijk dat de werkgever achter het project staat en er energie en tijd in wil steken. Want zoiets vraagt nogal wat.”

Goede samenwerking essentieel

Er is veel belangstelling voor financial engineering vanuit andere regio’s. De Graaf hoopt op meer navolging. “Het grote voordeel is dat door het combineren van doelgroepen vaak veel meer mogelijk is dan de meeste professionals denken. Een goede samenwerking met alle partijen in de regio is daarvoor essentieel.” 

Everhartz vind het jammer dat veel professionals vooral oog lijken te hebben voor hun eigen doelgroepen. “Het maakt een project juist erg krachtig als je ook kijkt naar andere doelgroepen. Ik vind dat eigenlijk alle werkgeversadviseurs een breed beeld van de financiële mogelijkheden zouden moeten hebben.”

De Graaf heeft via de Academie Leerwerkloketten al meerdere keren de training ‘Financial Engineering en leerwerkarrangementen’ gegeven. Daarna begeleidde hij de projectleiders en adviseurs om zelf arrangementen samen te stellen. “Het is mijn ambitie om in 2019 een training te hebben gegeven in alle regio’s. Het maakt niet uit of een adviseur afkomstig is van een gemeente, UWV of een ROC. Op basis van een goed beeld van de financiële mogelijkheden kansen creëren voor mensen met een leerwens, daar gaat het om!”

Bouwstenen voor financial engineering

1. Subsidieregelingen van landelijke overheid

 • Subsidieregeling praktijkleren 
 • Subsidieregeling Tel mee met Taal

2. Belastingvoordelen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Jeugd-LIV
 • Loonkostenvoordeel (LKV)

3. Regelingen van uitkerende instanties

 • Loonkostensubsidie Participatiewet
 • Loondispensatie
 • No-risk polis
 • Proefplaatsing UWV
 • Jobcoach
 • Bedrijfsadvies inclusieve organisatie
 • Voorziening vergoeding werkgever
 • Scholing
 • Participatieplaats

4. Gemeentelijke regelingen

 • Beleidsruimte Participatiewet; toepassing per gemeente
 • Aanvullende instrumenten per gemeente

5. Sectorale regelingen
Voorbeelden:

 • Stagefonds van zorgsector
 • O&O-fondsen
 • Sectorplannen

6. Regionale regelingen
Voorbeelden:

 • Jongerenvoucher
 • Startersbonus
 • Leermeestervoucher

De brochure Financiële regelingen Leren en Werken voor werkgevers geeft een goed overzicht van de mogelijkheden.

Contact