> Interactieve workshop - Leren en werken combineren

Interactieve workshop - Leren en werken combineren

Netwerkcafé Utrecht

Tijdens het Netwerk café op dinsdagochtend 18 juni jl. verzorgden Jaco Ermstrang en Erik de Graaf van het LeerwerkLoket Utrecht een interactieve presentatie over het combineren van  leren en werken. De circa 63 bezoekers kregen informatie over (om)scholing en kansen op de arbeidsmarkt. Ook werd door de beide sprekers ingegaan op de ontwikkeling van een Leven lang Leren. Na afloop van de presentatie was er voor de deelnemers de mogelijk om in een individueel gesprek een persoonlijk loopbaanadvies te ontvangen. De deelnemers aan het Netwerk café waren vooral 50+ers werkzoekenden, met een hogere opleiding (hbo en universitair). Het LeerwerkLoket bood de bezoekers van het Netwerk café Utrecht informatie over de verschillende leerwerktrajecten, financiële regelingen, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en opleidingen.

Onderdeel van de presentatie was een speelse quiz.

Individuele gesprekken

In individuele gesprekken gingen Jaco Ermstrang (projectleider van het LeerwerkLoket) en Ali Benaissa (adviseur)  in op de mogelijkheden voor omscholing en combineren van leren en werken.

Ook behoefte aan een persoonlijk gesprek, kom naar het Loopbaanoriëntatie spreekuur van het Leerwerkloket Utrecht en ontdek wat jouw mogelijkheden zijn. 

Loopbaanoriëntatie spreekuur

Netwerkcafé Utrecht

Netwerkcafé Utrecht is een activiteit van Stichting Werken voor Elkaar. Zij inspireren werkzoekende vijftigplussers in de regio's Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Utrecht en Zaanstad om meer te halen uit hun vakkennis, beroeps- en levenservaring. Dat doen ze met en voor elkaar. Op basis van vrijwillige inzet. Met enthousiasme en daadkracht.
Hun activiteiten zijn speciaal bedoeld voor vijftigplussers die weer aan de slag willen in een baan, als freelancer of als ondernemer.