> Investeren in personeel

Investeren in personeel

Een Leven Lang Leren!

Niet alleen werkzoekenden en werknemers zijn gebaat bij leren en werken, ook voor werkgevers is dit essentieel. Investeren in werknemers is onmisbaar.  Als werkgever kunt u werknemers om-, her- of bijscholing aanbieden maar u kunt er ook voor kiezen om leerbedrijf te worden of een leerbaan ter beschikking te stellen. (Nieuwe) werknemers krijgen dan de mogelijkheid om praktijk en opleiding te combineren in een zogeheten leerwerktraject (beroepsbegeleidende leerweg = bbl). Scholing kan in vele vormen bijvoorbeeld klassikaal onderwijs, thuisstudie, BBL- en BOL opleidingen, cursussen, maatwerk opleidingen, daarnaast kan men ook scholen op verschillende niveaus. Opleiding en beroep gaan samen!

Kansen

 Ook voor huidige werknemers is scholing belangrijk. Wanneer werknemers bijtijds bij- of omscholen blijft hun kennis actueel. Dit is belangrijk,   zeker nu de werkomgeving voortdurend verandert door internationalisering, robotisering, echnologische ontwikkelingen en regelgeving. De   kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers.

Terug naar de schoolbanken is niet altijd nodig. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren en er zijn vaak verschillende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan maatwerkopleidingen op de werkplek of het halen van een ervaringscertificaat (EVC). Ook omscholing richting een kansberoep zorgt voor verruiming van kennis en vaardigheden en betere kansen op de arbeidsmarkt.

Scholing stimuleren. Hoe ?

Om scholing te stimuleren zijn er financiele regelingen beschikbaar voor werkgevers. Kijk eens naar:

Op de website van Opleiding en Beroep staat een overzicht van de O en O fondsen 

Andere financiële regelingen op het gebied van leren en werken kunt u ook terugvinden op de websites:

Bovendien kan aangesloten worden bij een sectorplan. In de verschillende sectorplannen zijn veel regelingen op het gebied van leren en werken opgenomen. Een voorbeeld hiervan is de BBL regeling binnen de Sector Transport en Logistiek.

Kijk hieronder voor meer informatie over de verschillende onderwerpen en handige links naar informatieve websites.

 Taal op de werkvloer

In veel bedrijven werken laaggeletterden zonder dat collega’s dit weten. Er wordt veel onderzoek gedaan naar omvang, preventie, oorzaken en gevolgen van laaggeletterdheid. Wist u bijvoorbeeld dat er 740.000 laaggeletterde werknemers in Nederland zijn. Het percentage laaggeletterden in de regio Achterhoek ligt met 13,1% boven het landelijk gemiddelde (11,9%). Dat betekent dat zo’n dertigduizend inwoners in onze streek zodanig problemen hebben met lezen, schrijven en rekenen, dat zij hierdoor niet volledig kunnen participeren in de samenleving. 

Volgens de meest recente berekening bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid €1,13 miljard per jaar. Met de nieuwe stimuleringsregeling Taal voor Werknemers kunnen werkgevers geld aanvragen voor scholing van hun medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze werknemers zijn in veel gevallen minder productief, vaker ziek, werken minder veilig en hebben meer risico werkloos te raken.

Met de regeling worden werkgevers gestimuleerd om de lees- en schrijfvaardigheden van werknemers verbeteren. Eventueel in combinatie met andere basisvaardigheden zoals rekenen, digitale vaardigheden en luisteren en spreken. In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Betere beheersing van basisvaardigheden levert pure winst op. Als werknemers beter kunnen lezen en schrijven, zijn zij bijvoorbeeld minder afhankelijk van collega’s, kunnen zij zelfstandiger werken en zijn zij productiever. Dat komt omdat ze werkinstructies beter kunnen lezen en begrijpen. Ook levert het een lager ziekteverzuim op: geletterde werknemers ervaren minder stress op de werkvloer omdat ze zelfredzamer zijn en kunnen hun eigen gezondheid beter regelen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Leerwerkloket Achterhoek achterhoek@leerwerkloket.nl