> NL Leert Door van start: gratis ontwikkeladviezen voor jouw werknemers

NL Leert Door van start: gratis ontwikkeladviezen voor jouw werknemers

Als werkgever wil je kundige en gemotiveerde mensen op de juiste plek. Hiervoor is scholing en
ontwikkeling van je werknemers essentieel. Ontwikkeling van jouw werknemers brengt je organisatie
naar een hoger niveau en verhoogt de productiviteit. Het motiveert en bindt medewerkers.
Door technologische verandering, globalisering, vergrijzing en maatschappelijke uitdagingen als de
energietransitie verandert de arbeidsmarkt voortdurend. Ook heeft de coronacrisis grote gevolgen
voor de arbeidsmarkt en voor individuen. Op 1 augustus start de regeling NL Leert Door. Deze
regeling kan je helpen je werknemers up-to-date te houden.
NL Leert Door van start: gratis ontwikkeladviezen voor jouw werknemers
Het werk verandert voor veel mkb-bedrijven. Om werknemers in het mkb te helpen zich hier tijdig op
voor te bereiden, start de overheid de regeling NL Leert Door. Vanaf 1 augustus kunnen jouw
werknemers gratis ontwikkeladvies krijgen. Dit geeft hen inzicht in hun persoonlijke mogelijkheden
op de arbeidsmarkt. Het startpunt van het ontwikkeladvies is een arbeidsmarktscan. De scan geeft
een beeld van ontwikkelmogelijkheden en (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op de ervaring
en wensen van je werknemers. Zowel binnen jouw bedrijf als daarbuiten.
Gratis scholingstrajecten
Jouw werknemers kunnen dit najaar ook gratis (online) scholingstrajecten volgen. Zij kunnen kiezen
voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op
omscholing. Een ideale manier voor werknemers om hun kennis of skills uit te breiden en te updaten.
Bijvoorbeeld als de werkzaamheden en werkprocessen binnen jouw bedrijf veranderen. Ook handig:
de subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten wordt gedaan door de adviseur of
opleider.
Wil jij gratis loopbaanadvies of (bij)scholing voor jouw werknemers? Ga naar hoewerktnederland.nl
of https://www.hoewerktnederland.nl/slimwerkgeven/leren-en-ontwikkelen/nl-l...
door/werkgevers/
Kom je er alleen niet uit? Neem dan contact op met het Leerwerkloket in jouw regio. Het
Leerwerkloket geeft al vijftien jaar onafhankelijk loopbaan- en scholingsadvies aan iedereen.
Over NL Leert Door
Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Dit tweede noodpakket is erop gericht
om zo veel mogelijk banen te behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn
verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en
werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL Leert Door. Vanuit deze
regeling is €50 miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en gratis (online) scholing. Doel
is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert
door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. NL leert door is een
initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
SLIM-Regeling
Wil je een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan voor jouw hele bedrijf? Dat kan! Vanaf
september kun je hiervoor ook gebruikmaken van de SLIM-regeling. Met de SLIM-regeling kunnen
mkb-ondernemers maximaal € 24.999 subsidie krijgen voor maatregelen gericht op opleiden en
ontwikkelen. Zoals het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in jouw onderneming.
Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde
leerweg komen in aanmerking voor subsidie.

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Drechtsteden