> Nieuws

Nieuws

Een man en een vrouw tekenen een overeenkomst aan een tafel
Landelijk nieuws

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst op vrijdag 6 november is de samenwerking tussen Alliander Technische Bedrijfsschool als erkend leerbedrijf en SBB versterkt. Met de afspraken wordt de kwaliteit van het praktijkleren bevorderd en de aansluiting van het onderwijs op de praktijk verbeterd.

18-11-2020 | Lees meer
Regionaal nieuws
Leerwerkloket: Leerwerkloket Achterhoek

Lekker aan het werk?

Wij willen graag dat dat zo blijft… en als het niet zo is, dan helpen we je daar graag bij. Investeer via het Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling in jezelf, je werkomgeving én in je werkplezier. Zo blijf je je een Leven Lang Ontwikkelen!

12-11-2020 | Lees meer
Man schrijft op papier en kijkt lachend de camera in
Regionaal nieuws

De Rijksoverheid, gemeenten en andere overheden hebben afgesproken om de komende jaren samen op te trekken bij het verbeteren van de (taal)vaardigheid van volwassenen. Alleen al in de regio Achterhoek hebben ongeveer 40.800 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen.

09-11-2020 | Lees meer
wandelcoaching in het bos
Landelijk nieuws

September was de maand van Leren en Werken; een maand waarin de Leerwerkloketten extra activiteiten organiseren. De vijf Brabantse Leerwerkloketten organiseerden er gezamenlijk zo’n twintig. Eén van de terugkerende activiteiten was het voeren van loopbaanadviesgesprekken tijdens een nazomerse boswandeling.

05-11-2020 | Lees meer
Oude man leest van een tablet
Regionaal nieuws

De Achterhoek krijgt 117.000 euro extra per jaar om laaggeletterdheid aan te pakken. Met deze verhoging heeft de regio zich als doel gesteld om uiterlijk eind 2024 in alle acht Achterhoekse gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid te realiseren.

29-10-2020 | Lees meer

Pagina's