> Drie Noord-Hollandse Taalhelden dingen mee naar landelijke TaalHeldenprijs

Drie Noord-Hollandse Taalhelden dingen mee naar landelijke TaalHeldenprijs

Drie TaalHelden vertegenwoordigen Noord-Holland tijdens de uitreiking van de landelijke TaalHeldenprijs.: Hans van Dijk (Taalcursist), Lotte Mol (Taalbegeleider) en de dames van Team GGD/NCJ Annette Beerepoot, Dorrit van Someren, Astrid Roest, Machteld Res en Kimberly Koster! TaalHelden zijn mensen die zich bijzonder inzetten voor het bereik en de begeleiding van meer mensen die beter willen leren lezen en schrijven. Het zijn de mensen die eruit springen: echte doorzetters of mensen die er alles aan doen om iemand met een leervraag verder te helpen.

De jury

Dit was het eerste jaar dat we voor de Provinciale TaalHeldenprijs in Noord-Holland met een onafhankelijke vakkundige jury werkten. Vanuit hun ervaring en expertise hebben zij alle nominaties nauwkeurig bekeken. Iedereen is immers een TaalHeld op zijn/haar manier. Toch kan er maar één afgevaardigde gekozen worden per categorie. De jury bestond uit: 

  • Arjan Beune: kwartiermaker Taalambassadeurs bij Stichting ABC, voormalig adjunct-directeur Stichting Lezen & Schrijven
  • Karin Giphart: schrijfster, zangeres, songwriter, filmmaker en docent
  • Nazir Husseini: Provinciale TaalHeld 2018, Noord-Holland in de categorie cursist

Motivatie van de jury

Hieronder een korte motivatie van de jury waarom zij ervoor gekozen hebben om deze drie TaalHelden vanuit Noord-Holland voor te dragen voor de landelijke TaalHeldenprijs.

  • Categorie Taalcursist: Hans van Dijk

De jury “vindt het super stoer van Hans dat hij op latere leeftijd de stap heeft gemaakt om aan zijn taalachterstand te werken. Het is een volhouder en denkt niet aan opgeven. Hans heeft daardoor een voorbeeld voor al zijn collega’s en iedereen die ook moeite ervaart met de Nederlandse taal. Het is mooi om te zien dat zijn werkgever DEEN Distributiecentrum in Hoorn hem heeft genomineerd. Hans heeft ervoor gezorgd dat ze zich binnen de organisatie nu ook bewuster zijn van het thema laaggeletterdheid."

  • Categorie Taalbegeleider: Lotte Mol

De jury over Lotte: “Lotte zet zich volledig en actief in voor kwetsbare mensen. Zij geeft hen de mogelijkheid om op eigen kracht toch mee te kunnen draaien in onze maatschappij. Door middel van leer/werk-trajecten leren de deelnemers meer op het gebied van basisvaardigheden: zowel taal, digitale vaardigheid als rekenen. Ze begeleidt 21 jongeren en indien nodig haalt zij ze zelf uit bed, bespreekt de situatie met ouders of voogden en komt met oplossingen om zoveel mogelijk mensen die zij begeleidt richting de arbeidsmarkt te helpen. Zij doet dit al een lange tijd, heeft een groot netwerk die ze inzet om mensen verder te helpen." Arjan Beune besluit de keuze met de mooie woorden: "Wij wensen elke gemeente een Lotte Mol toe!.”

  • Categorie Bruggenbouwer: Annette Beerepoot, Dorrit van Someren, Astrid Roest, Machteld Res en Kimberly Koster

“Annette, Dorrit, Astrid, Machteld en Kimberly vormen binnen de GGD Zaanstreek Waterland een krachtig en zeer actief team dat het belang van geletterdheid goed op de agenda weet te zetten. Zij inspireren intern en extern mensen met filmpjes, bijeenkomsten en andere materialen om samen aan te slag te gaan op weg naar een Nederland waar iedereen de kans krijgt om goed te leren lezen en schrijven. Door hun inzet binnen de pilot zijn zij een voorbeeldfunctie voor de GGD/NCJ in heel Nederland.” Aldus de jury over het winnende team in de categorie Bruggenbouwers.

Jury geeft speciale aantekening voor Stichting Kantara voor hun inzet!

Het project De Gouden Mannen van Stichting Kantara is gericht op 50+-mannen met een migratieachtergrond. Ondanks dat veel van hen in Nederland direct aan het werk zijn gegaan, komen zij hier en in hun dagelijks leven toch weinig in aanraking met de Nederlandse taal. Er kan een neerwaartse spiraal ontstaan waardoor zij in sociaal isolement raken. De jury vindt dit project een erg goed initiatief en mooi voorbeeld om mensen meer mee te laten doen in de maatschappij. Stichting Kantara gebruikt taal als middel om mensen er meer bij te betrekken en dat is erg belangrijk!

Landelijke TaalHeldenprijs

Deze drie Provinciale TaalHelden mogen meedoen aan de landelijke TaalHeldenprijzen op 3 maart 2020. De TaalHeldenprijzen zullen worden uitgereikt door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden (oprichter van Stichting Lezen & Schrijven).

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Noord-Holland Noord