> Blijven ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit

Blijven ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit

DDWL

September is traditioneel de maand van leren en werken. Leerwerkloketten organiseren, ook tijdens de coronacrisis, digitale bijeenkomsten, wandelcoaching of informatie over je droomberoep. De maand van Leren en Werken laat ook zien dat het voor iedereen belangrijk is om te blijven ontwikkelen. In Noord-Brabant hebben de Leerwerkloketten de handen ineen geslagen en samen een programma gemaakt.

Op woensdag 30 september is De Dag van Werken & Leren in samenwerking met onder andere de Tilburg University. Het programma is te vinden op DDWL.nl

Over het waarom van je blijven ontwikkelen heeft Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt, een pakkend artikel geschreven.

Blijven ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit

Laten we het maar onder ogen zien. Na de middelbare school een vervolgstudie kiezen, en daar de rest van je leven een carrière op bouwen, is verleden tijd. De arbeidsmarkt verandert razendsnel door technologische ontwikkelingen, waardoor banen en beroepen verdwijnen of veranderen. Zelfs voor de corona-crisis was reeds duidelijk dat inzet op leven lang leren en ontwikkelen loont. 

Want inmiddels raakt technologie niet alleen meer banen van laagopgeleide werknemers, maar ook die van midden- en hoge opgeleiden die routine in hun werkzaamheden kennen. En om al die veranderingen bij te benen is het cruciaal dat iedereen zich zijn hele werkzame leven blijft bij- en omscholen. Aan het werk komen en blijven heeft een positieve invloed op je sociale contacten en gezondheid, je participatie in de maatschappij en, niet onbelangrijk, je stelt er je inkomen mee veilig. En daarbij, iets nieuws leren is altijd leuk en een positieve ervaring. 

Wat verandert er dan zoal op de arbeidsmarkt? Er komen bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten. Er ontstaat een hele industrie rondom verduurzaming en de energie-transitie. Huizen gaan van het gas af, warmtepompen moeten worden geïnstalleerd en zo meer. Dit vraagt dringend om een beroepsbevolking met nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast hebben slimme en autonome technologieën zoals robotisering en artificial intelligence een groot effect op ons werk. Hoe zag een werkdag er ook alweer uit voordat we massaal gingen e-mailen? En er verdwijnt simpelweg ook werk. Onze bankzaken doen we allang niet meer aan een balie in een kantoor, maar gewoon op elke plaats en tijd via een app. 

En nu door de Corona-crisis hele sectoren geheel of gedeeltelijk stil zijn komen te liggen, en aan de andere kant sectoren in mate kampen met een tekort aan werknemers, neemt de urgentie voor het blijven ontwikkelen alleen maar toe. Je zou verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronapandemie spoedig tot een einde zou komen, maar dat lijkt toch niet het geval. Uit de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO blijkt dat de mismatch tussen vraag en aanbod nog nauwelijks is afgenomen.  Bovendien kan deze als gevolg van de crisis standhouden of zelfs juist verder oplopen. Omscholing van personeel, zo stelt ABN-AMRO, is cruciaal voor een flexibele arbeidsmarkt en gezond economisch herstel.

Time to update!

Net als dat het heel normaal is om je telefoon, laptop of auto regelmatig een update te geven, zou het voor werkgevers ook heel normaal moeten zijn om hun personeel te updaten. En als mens heb je die verantwoordelijkheid sowieso zelf ook. Hoe de banen van de toekomst er precies uitzien hebben we lang niet altijd goed in beeld. App-ontwikkelaar, big data architect, digital marketingspecialist, tien jaar geleden hadden we het niet kunnen voorspellen. En nu we ook nog eens hele sectoren zien worstelen, is het zaak om je als werknemer zo breed mogelijk te ontplooien. Het is daarom van belang om je niet alleen te ontwikkelen richting een specifieke functie of een specifieke rol. Om kunnen blijven inspelen op de veranderende arbeidsmarkt is het verwerven van zogenoemde soft skills minstens net zo belangrijk. Creativiteit, kritisch denkvermogen, flexibiliteit, kunnen samenwerken en emotionele intelligentie zijn vaardigheden die altijd inzetbaar zijn en van pas komen. En al die verworven skills sla je binnenkort op in een skills paspoort, waarop je in de toekomst ook kunt worden gematcht. 

Wat kun je doen?

Er zijn organisaties die je kunnen helpen! Tijdens de maand van Werken en Leren tijdens de DDWL wordt volop aandacht besteed aan de ondersteuning van leerwerktrajecten en goede en tijdige transities op de arbeidsmarkt; 
Er zijn bij diverse werkgevers en in cao’s potjes om leren en werken te financieren. Vaak worden deze niet benut en dat is jammer. Ook komen er nu meer subsidies voor loopbaanadvies. Ga in ieder geval met je werkgever in gesprek over je ontwikkeling;
Wat zijn je skills en talenten? Bekijk je CV eens kritisch, niet op welke rol je vervult, maar welke vaardigheden daar allemaal bij komen kijken. Vraag je omgeving hoe ze jouw  skills-profiel zien; 
Leer ook van zaken die (nog) niet lukken. Samen met collega’s en in je netwerk kun je vaak veel nieuwe kennis opdoen en ook het online scholingsaanbod groeit, zoals via www.brabantleert.nl  
Kom naar de DDWL!

Ton Wilthagen

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Zuidoost-Brabant Leerwerkloket Helmond de Peel Leerwerkloket Midden-Brabant Leerwerkloket Noordoost-Brabant Leerwerkloket West-Brabant