> Statushouders voor de klas

Statushouders voor de klas

Na een succesvolle start in 2019, is er weer de mogelijkheid voor statushouders met een onderwijs-achtergrond om het oriëntatietraject van Windesheim in Zwolle komend leerjaar te volgen. Het traject is speciaal bedoeld voor statushouders voor één van de exacte vakken (Wiskunde, Natuurkunde of Scheikunde) met minimaal een Bachelor-niveau (na diploma-waardering) en een taalniveau van B1.

Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Windesheim Zwolle. Statushouders uit de regio Midden Gelderland (Arnhem e.o.) mogen ook aangemeld worden bij Ton Olofsen, Hoofdkantoor VluchtelingenWerk Oost Nederland, Arnhem, telefoon 06-55053269, mail tolofsen@vluchtelingenwerk.nl

 

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Midden-Gelderland