> Leren en Werken NHN start goed met MvLW

Leren en Werken NHN start goed met MvLW

Tijdens de Maand van Leren en Werken start Leren en Werken Noord-Holland Noord met twee nieuwe intitiatieven in de regio. Namelijk een pilot Praktijkleren en het opzetten van een hacklab. 

Pilot Praktijkleren start ook in september

De Pilot Praktijkleren start in september. De pilot richt zich op werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Het doel van de pilot is te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk te vergroten. De invulling van trajecten voor de deelnemers in deze pilot is maatwerk. De praktijkleerroute kan een belangrijke opstap zijn naar werk en eventueel een basis vormen voor verder doorleren in het MBO. Voor werkgevers is het een mooi instrument om (potentiële) werknemers die (nog) geen bbl-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen breder inzetbaar te maken binnen het bedrijf. Gezien het doel van de praktijkverklaring; op een laagdrempelige manier de overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten; vinden we het belangrijk dat ook onze arbeidsmartkregio hier aan meedoet. We hebben afgesproken dat we komend jaar aan 150 mensen een praktijkverklaring gaan uitreiken. School komt naar de praktijk!

Opzetten van een hacklab

We gaan een hacklab opzetten in september. Hacklab Noord Holland Noord is een non-profit, collegegeld-vrij initiatief. Het wil het tekort in cybersecurity-expertise op de arbeidsmarkt verkleinen door jongeren 21e-eeuwse ICT-vaardigheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen.  Leren in de praktijk zonder dat jongeren naar school gaan. School komt naar de jongeren toe. Hacklab neemt het initiatief over van de Cyberwerkplaats Rotterdam en Holland Noord (Friesland). Een nauwe samenwerking ligt in de planning.