> Online Banenmarkt Rivierenland

Online Banenmarkt Rivierenland

Het is zover! Ook in Rivierenland gaan we een Online Banenmarkt organiseren. De 1e editie staat gepland op dinsdag 19 januari van 10 tot 13 uur!

Wat is de Online Banenmarkt Rivierenland?

De Online Banenmarkt Rivierenland is een LinkedIn Groep en in deze groep bevinden zich werkgevers, intermediairs, werkzoekenden en medewerkers van UWV/ Werkzaak Rivierenland. Deze groep is opgericht met netwerken als doelstelling. Netwerken is een sterk middel bij het vinden van (nieuw) werk. Door werkgevers, intermediairs en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen wordt hen de kans gegeven om onderling een match te vinden.

Waarom Online Banenmarkt Rivierenland?

De hele wereld verandert, zo ook de arbeidsmarkt. Daar waar men vroeger op pad ging met een cv onder de arm om werkgevers te overtuigen, wordt “gevonden worden” steeds belangrijker. Netwerk is hierin van essentieel belang en LinkedIn kan hierbij een grote rol spelen. Daarnaast is een Online Banenmarkt een geschikt instrument om ‘coronaproof’ werkgevers en werkzoekenden te ontmoeten.

Hoe maken we de Online Banenmarkt bekend?

Via onze sociale media kanalen, via de Werkmap, via nieuwsbrieven en natuurlijk via jullie! Accountmanagers, werkcoaches en medewerkers van Werkzaak en UWV. Help mee de banenmarkt bekend te maken door alle berichten op onze kanalen (LinkedIn, Twitter, Facebook) te delen.

Wat vragen we van jou?

Dat je het evenement actief onder de aandacht brengt bij werkgevers en werkzoekenden. Bijvoorbeeld door onze sociale media berichten te delen (op LinkedIn, Facebook en Twitter).

Alle (in Rivierenland geregistreerde uitkeringsgerechtigden) werkzoekenden ontvangen een uitnodiging via de werkmap. Bespreek deze uitnodiging met je klant of attendeer ze hier op. Ook de collega’s van de werkzoekenden begeleiding (WW, Wajong en WIA) krijgen via interne nieuwsberichten en tijdens vestigingsoverleg het verzoek om klanten te informeren over de banenmarkt. Naarmate het evenement dichterbij komt, gaan ook de accountmanagers actief werkgevers benaderen middels een vooropgestelde mail.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Online Banenmarkt Rivierenland

PS.:  deze 1e editie van de Online Banenmarkt Rivierenland is een proef. We gaan na een aantal edities evalueren of deze manier van matchen in onze regio werkt.

En mocht je vragen hebben, stel deze gerust aan het projectteam

Categorieën: 
Leerwerkloket:  Leerwerkloket Rivierenland