> In Midden-Limburg geeft corona de praktijkverklaring een boost

In Midden-Limburg geeft corona de praktijkverklaring een boost

Foto: uitreiking eerste praktijkverklaring Midden-Limburg

De pilot Praktijkleren met de praktijkverklaring in Midden-Limburg is ‘één van de 24 regionale pilots die door de ministeries van SZW en OCW zijn gestart en die worden begeleid door SBB en de Programmaraad. De belangrijkste partijen in het project zijn het voormalig sw-bedrijf Werk-Kom, het werkgeversservicepunt, UWV en de mbo-scholen Gilde Opleidingen en Citaverde College.

Door coronabeperkingen heeft Midden-Limburg de werkwijze rond de praktijkverklaring moeten aanpassen om de zaak draaiende te houden. Sommige noodgrepen pakken zo goed uit, dat ze in de werkwijze zijn opgenomen’.

Half maart was het wel even schrikken voor de mensen die betrokken zijn bij de pilot ‘Praktijkleren met de praktijkverklaring’ in Midden-Limburg. Want als gevolg van de corona-crisis zat ineens het overgrote deel van de deelnemers én de professionals thuis. Horecazaken gingen dicht en sw-bedrijven staakten hun werkzaamheden.

Weer opgestart

Na een week zijn de werkzaamheden toch weer zoveel mogelijk opgestart. “We zijn wel goed gaan nadenken over hoe”, vertelt Astrid Julicher, projectleider van het Leerwerkloket. “Zeker voor deze kwetsbare doelgroep gaat veel veranderen en dat maakt het extra urgent om processen te vereenvoudigen en digitaal te maken.”

Volgens Julicher heeft corona bij alle partners geleid tot een enorme drive om de werkwijze rond de praktijkverklaring aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen hebben zich flexibel opgesteld waardoor veel werk toch door kon gaan. “En enkele noodgrepen bleken juist verbeteringen die we zeker vasthouden, ook als de coronabeperkingen voorbij zijn.”

De pilot richt zich op werkzoekenden én op kwetsbare werkenden zoals statushouders, gedetacheerden en jongeren uit het praktijkonderwijs.  Zij raken makkelijk hun baan kwijt en moeten dan weer iets anders zoeken. Dan helpt het als ze een praktijkverklaring kunnen overleggen. Astrid Julicher: “Kwetsbare mensen kun je met een verklaring belonen en motiveren. Veel willen daarna verder. Bijvoorbeeld Quinten, de eerste Limburger die in januari 2020 een praktijkverklaring in de wacht sleepte en binnenkort wil starten met een BBL-opleiding.”

In juni 2020 – acht maanden na de start – zijn er 31 kandidaten bezig met het traject om de praktijkverklaring te behalen.