> Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning

Welke financiële mogelijkheden hebt u als erkend leerbedrijf om stages (bol) en leerbanen (bbl) te behouden? We brengen de mogelijkheden waarbij SBB is betrokken graag onder uw aandacht.

Vraag een voorschot op de subsidie Praktijkleren
Vanaf de vierde week van mei kunt u een voorschot aanvragen op de subsidie Praktijkleren. Daarmee komt het kabinet bedrijven tegemoet voor al gemaakte kosten. Ook bevordert het dat leerbanen in het mbo blijven bestaan. Lees hieronder verder.

Bekijk meer mogelijkheden

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedrijven om leerbanen aan te bieden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit. De regeling geldt onder andere voor bedrijven die een bbl-student of een vmbo-leerling in een leerwerktraject begeleiden.
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken dat een leerbedrijf een bbl-student begeleidt. Het kabinet heeft aangegeven dat bij een gedwongen sluiting de weken van 16 maart tot en met 19 mei 2020 niet op de subsidie in mindering worden gebracht.
Vanaf de vierde week van mei kunnen bedrijven een voorschot aanvragen voor leerbanen in het mbo. Het kabinet wil bedrijven tegemoetkomen voor al gemaakte kosten en bevorderen dat leerbanen in het mbo blijven bestaan.
Om bedrijven te stimuleren leerbanen te bieden, moet het budget meeademen met het totale aantal bbl'ers. Een start is om een gegarandeerd bedrag van € 2.700 euro uit te keren. Deze ondersteuning is hard nodig, zeker in de sectoren waar geen aanvullend bedrag beschikbaar wordt gesteld vanuit een O&O-fonds.
Lees meer op rvo.nl
 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
 

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling biedt een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en flexibel contract kunt doorbetalen. Ook bbl-studenten met een arbeidsovereenkomst vallen daaronder en in bepaalde gevallen ook bol-studenten met een stagevergoeding. Lees meer op Rijksoverheid.nl

O&O-fondsen

In de vorige crisisperiode leverden O&O-fondsen een belangrijke bijdrage aan het behoud van leerbanen. Via deze fondsen stimuleren werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers actief scholing in de sectoren en leveren ze soms ook een financiële bijdrage aan leerbedrijven die actief opleiden.

SLIM-regeling

De minister van SZW stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Lees meer op uitvoeringvanbeleidszw.nl