> Leerwerkloket

Leerwerkloket

Arbeidsmarktgerichte LOB

De afgelopen jaren staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda, binnen het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt. In de regio ’s-Hertogenbosch zijn we, gestimuleerd door de gemeente, sinds 2009 bezig om LOB te professionaliseren. Als loopbaanadviseur van het servicepunt Leren en Werken/UWV is mij gevraagd de scholen in deze regio te ondersteunen in het professionaliseren van de LOB-leerlijn. Er ontstaat steeds meer noodzaak om arbeidsmarktinformatie en -ontwikkelingen een belangrijke rol te geven in die leerlijn.

Pagina's