> Leerwerkloket

Leerwerkloket

Werkende en werkzoekende uitzendkrachten opgeleid voor de arbeidsmarkt door succesvolle publiek/private samenwerking

Sinds 2014 werken STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) en Leren en Werken samen om werkende en werkzoekende uitzendkrachten, middels een scholingsvoucher te scholen, en zo een groter perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Dit individuele leerbudget mag besteed worden aan een opleiding die hun kansen in brede zin op de arbeidsmarkt vergroot. Er is onderzoek gedaan onder de kandidaten die een scholingsvoucher hebben ontvangen.

Pagina's