> Leren en Werken op de dagbesteding

Leren en Werken op de dagbesteding

werkende mensen

Leren kunnen ze wel, naar school gaan lukt alleen niet

Een sociale stoornis, gedragsproblemen of een extreme prikkelgevoeligheid: het zijn redenen waarom jongeren vastlopen in het (regulier) onderwijs. Sinds een jaar loopt er een pilot om die jongeren aan een certificaat of diploma te helpen, als zetje richting de arbeidsmarkt. Dat leren gebeurt dan wel binnen de beschutte omgeving van de dagbesteding. "We zien veel jongeren met een autistische stoornis", zegt Sandra de Kroon van Steunpunt zorg en onderwijs Friesland, met wie de Praktijkschool nauw samenwerkt.

Structuur

"Voor jongeren die al lang thuiszitten, is structuur soms alleen al een prestatie. De rol van beschutte dagcentra verandert zo flink", zegt De Kroon. Ze gaan hiermee iets heel anders doen dan alleen dagbesteding. Er moet een echt programma zijn.
De pilot draait nu met twintig cliënten. Zij kunnen kiezen voor een beroepsgericht programma in sectoren als ICT, transport, zorg of techniek. Deelnemers kunnen ook voor een vmbo-deelcertificaat of -diploma gaan. Leren doen ze bij de eigen dagbesteding of op de werkplek, onder aanmoediging van gecertificeerde begeleiders.