> Leren en Werken op Europees congres in Helsinki

Leren en Werken op Europees congres in Helsinki

Foto van presentatie in Helsinki

De European Vocational Skills Week is een Europees congres over het beroepsonderwijs. Er komen beleidsmakers, onderwijsorganisaties, ministeries, lobby organisaties en handelsorganisaties vanuit heel Europa. De Europese Commissie wil het beroepsonderwijs in heel Europa naar een hoger niveau tillen en organiseert daarom dit soort congressen. Dit jaar werd het congres van 14 t/m 18 oktober gehouden in Helsinki.

Presentatie Leerwerkloketten

Petra Vervoorn, Werkcoach Werkzaak Rivierenland en voormalig projectleider van Leerwerkloket Rivierenland, hield op 17 oktober een presentatie over de Nederlandse Leerwerkloketten: “De presentatie die ik gaf, ging over de Leerwerkloketten. Wat we doen, voor wie we het doen en hoe we dat doen. Vooral de samenwerking met de beroepsopleidingen is in Nederland goed ontwikkeld en van een hoog niveau. Dat springt er voor andere landen echt uit. Voor de meeste landen is het lastig om de verbinding te zoeken, omdat het onderwijs daar echt een apart eiland is.”

Poldercultuur

Naar aanleiding van de presentatie kwamen er veel vragen over de organisatie van de Leerwerkloketten. Vooral over hoe je een landelijke organisatie kunt hebben met allemaal onafhankelijke, regionale afdelingen. Petra Vervoorn: “Ik denk dat het hier zo goed werkt, omdat we in Nederland echt een poldercultuur hebben. Ik sprak bijvoorbeeld iemand uit Portugal. Zij vertelde mij dat ze daar helemaal geen overlegcultuur hebben. Daar zijn onderwijs, gemeenten en overheid echt losse organisaties die vooral opkomen voor het eigen belang. Ze zijn daar minder gericht op samenwerken. Nou is het niet zo dat Nederland het enige land is waar veel wordt samengewerkt. Zo loopt er nu in Frankrijk een pilot voor een samenwerkingsverband dat erg lijkt op de Nederlandse Leerwerkloketten.”

Lifelong Guidance and Validation

De presentatie over de Leerwerkloketten was onderdeel van de workshop ‘Lifelong Guidance and Validation’. Vijf presentaties uit vijf verschillende landen over een Leven Lang Ontwikkelen.