> Leven Lang Leren

Leven Lang Leren

Perspectief voor jongeren

In 2016 heeft het Programma Leren en Werken in 4 arbeidsmarktregio’s onderzoek laten doen naar jongeren zonder werk of opleiding, met onvoldoende perspectief op verbetering van hun situatie. Uit het onderzoek ‘Perspectief 23-plus’, een onderzoek naar de kansen van 23-plussers uitgevoerd door KBA Nijmegen en Selle van der Woude in opdracht van het Programma Leren en Werken, blijkt dat meer dan 138.000 jongvolwassenen (23- tot 27-jarigen) zijn zonder werk, of opleiding, met onvoldoende perspectief op verbetering van hun situatie. Inmiddels zijn er in deze vier arbeidsmarktregio’s activiteiten opgezet om de jongeren zonder werk of opleiding te vinden en te begeleiden.

Pagina's