> Maand van leren en werken 2019 zit er weer op!

Maand van leren en werken 2019 zit er weer op!

maand van leren en werken 2019

Leren en Werken Midden-Brabant koos tijdens de Maand van Leren en Werken 2019 het motto Time to update. Onder deze noemer werd een leven lang ontwikkelen zo breed mogelijk uitgedragen en de samenwerking in de regio verstevigd.

Via onze eigen site, LinkedIn, Facebook, Instagram  en met behulp van posters en flyers vestigden we aandacht op onze activiteiten. 
Onze partners en relaties hebben onze activiteiten via hun kanalen gedeeld. Hartelijk dank hiervoor: zo hadden we in september flinke exposure in de regio!
Onze pop-up store op het NS Station Tilburg kreeg de nodige media aandacht op regionale radio en lokale TV.
Al met al kon je echt niet om ons heen in september!

We hadden een vol programma. Lees hier meer over een aantal van onze activiteiten!

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Midden-Brabant