> SLIM bezig!

SLIM bezig!

Overheid financiert leren en ontwikkelen in het MKB

Werk verandert in een snel tempo. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dat stelt andere eisen aan jouw medewerkers. De pensioengerechtigde leeftijd stijgt en mensen blijven langer werken in een omgeving die andere kennis en capaciteiten vraagt dan ze gewend zijn. Dit maakt het opleiden en het (door-) ontwikkelen van medewerkers steeds belangrijker.

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen (de SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen bevorderen. Het stelt daarvoor ruime subsidies beschikbaar.

Voor de toekomst van jouw bedrijf is het belangrijk dat je medewerkers zich blijven ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en ervaring. Hierdoor ben je als werkgever meer weerbaar bij veranderingen en blijven je medewerkers wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. Bij jou in het bedrijf of in een baan elders.

Aanvragen van de SLIM-regeling

De aanvraagperiode voor de subsidie voor klein MKB is momenteel gesloten, de verwachting is dat er een nieuwe periode volgt in 2021 (maximaal 50 medewerkers excl. flexibel personeel). Deze bedraagt maar liefst 80% vergoeding.

Wil je meer weten over de verschillende subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en de procedure? Kijk hier.

Hulp nodig?

Leren en Werken ondersteunt ondernemers bij het aanvragen van deze subsidie op twee manieren:

  • Advies over opzet en inhoud van de te subsidiëren activiteit(en)
  • Inschakeling van een deskundig subsidieadviseur tegen gereduceerd tarief

Ja, ik wil graag contact over de mogelijkheden van de SLIM regeling voor mijn bedrijf!

 

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Midden-Brabant