> Ton extra voor aanpak laaggeletterdheid in Achterhoek

Ton extra voor aanpak laaggeletterdheid in Achterhoek

Oude man leest van een tablet

De Achterhoek krijgt 117.000 euro extra per jaar om laaggeletterdheid aan te pakken. Met deze verhoging heeft de regio zich als doel gesteld om uiterlijk eind 2024 in alle acht Achterhoekse gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid te realiseren.

"De extra middelen vanuit de rijksoverheid zorgen ervoor dat we iedereen met een wens om te leren kunnen helpen", zegt wethouder Jorik Huizinga van de gemeente Doetinchem. Om dit te bereiken is door de Achterhoekse gemeenten een vierjarige regiobrede aanpak opgesteld.

“Door passende trainingen of cursussen aan te bieden, kunnen we mensen helpen om gelijke kansen te krijgen”, aldus Huizinga. Alleen al in de Achterhoek hebben volgens de gemeenten 40.800 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen.

'Dit is schitterend nieuws'

Ab Reijgersberg uit Eibergen is een van de taalambassadeurs in de Achterhoek en is blij verrast met de extra bijdrage vanuit het Rijk. “Dat is schitterend nieuws om te horen”, zegt Reijgersberg. “Ik hoop dat het geld goed wordt besteed.” Volgens Reijgersberg is laaggeletterdheid ook in deze coronaperiode een ‘hot item’. “Mensen die door corona hun baan verliezen en een taalprobleem hebben, komen vaak langs de kant te staan. Zij moeten de kans krijgen om zich te laten bijscholen.”

Start in 2021

Op dit moment is de regio op zoek naar een geschikte partner om samen met de Achterhoekse gemeenten het regioplan vanaf volgend jaar uit te voeren.

 

Categorieën: